V Červené - kapitola 14. - část I.

12. ledna 2017 v 16:57 | Elloii |  V Červené
Kapitola 14

"It shows nobility to be willing to increase your debt to a man to whom you already owe much."
"Ukázka vznešenosti je, když jsme ochotni zvýšit dluh muži, který již dluží hodně."
-Marcus Tullius Cicero-


Harry se vrátil k práci a ta trocha zranitelnosti, kterou mu Severus dovolil vidět, znovu zmizela pod maskou lhostejnosti a klidu. Harry znovu začal meditovat a pravidelně pracoval, často i před snídaní. Severus se snažil necítit opovrhovaný, jako kdyby sex s ním byl pouze dočasným řešením, dokud byl Harry nemocný, a dokud byl potřebný během jeho nočních panických záchvatů. Ne, že by o sex Severus žádal, rozhodně ne tolika slovy. Když Harrymu poznamenal, že se zdá, že spí dobře, odpovědí mu byl drzý úsměv a náznak, že by možná uvítal více sexu. Zavedli Harryho plán okamžitě.
Ale práce byla jasně Harryho prioritou, a protože o ní nemohl mluvit, dokonce ani v obecnějších pojmech, a protože se Harry ani špetkou o lektvary nezajímal, jakékoliv pokusy o konverzaci zaostávali.

O to více byl překvapen, když sám sebe slyšel, jak se Harryho ptá, zda by ho nedoprovodil na sympozium. Byl to rozhodující podnět k procesu myšlenkové eufórie, kterou vyvolal poměrně lichotivý dopis od pořadatele, jež Harry zařídil.

Harry jednoduše souhlasil. Během Severusově projevu o Obscura Séru, přijímal pozornost na něj upřenou, poslouchal promyšlené otázky z publika a Severusovi odpovědi. Celkově jeho přednáška proběhla v pořádku, přijatá v uctivém mlčení, prohlédl si všechny lektvaristy v čalouněných židlích, někteří si dělali poznámky, jiný měli rty stisknuté do rovných linek nebo někteří měli těžká padající víčka z nudy nebo únavy. Neočekával, že jeho řeč bude chápaná všemi, ale neměl v úmyslu ji zjednodušit k jejich prospěchu. Samozřejmě, že určité otázky byli zbytečné, jiné bral velice vážně a zdvořile odpovídal.

"Ano, děkuji, Severusi," Zabolt Teague vstal a Severus byl rád, že pult mluvčího skryl jeho zaťaté pěsti. "Pokud dobře rozumím, vyvinul jste lektvar, který maže vzpomínky, čímž poskytuje způsob, jak se vyhnout tradičním způsobům výslechu pomocí Veritaséra nebo Legilimens. To znamená, že jste nalezl způsob, jak mohou zločinci uniknout zákonu, který, jestli se nemýlím, je nelegální. Tohle není podpora černé magie, Severusi."

Vypuklo mumlání, a někteří, jak si byl, jistý, souhlasili. Harry z něj nespouštěl oči a ani neprokázal žádné vnější známky napětí, sle to, samozřejmě, nic neznamenalo.

"Talbote," převalil jeho jméno přes jazyk a využil příležitosti podívat se na toho muže pohrdavě. "Obávám se, že se mýlíte, nicméně je v mých silách vás ujistit, že toto není temný lektvar." Udělal dramatickou pauzu a zachytil Harryho úsměv. "Obscura sérum ve skutečnosti nedokáže vymazat vzpomínky, ale zatemňuje je a dává tím možnost, i méně nadanému Nitrozpytci, ochránit svou mysl před rušivými vlivy jako v Legilimens. Nicméně, každý zběhlý lektvarista vám řekne, že existují účinnější způsoby jak se vyhnout Veritaséru, protilátka, která je přístupná na pultu téměř v každé dobře zásobené lékárně. Ale samozřejmě, pokud máte nějaké další obavy, máte možnost je probrat s ministerstvem."

Sjel místnost pohledem, znovu navázal oční kontakt s Harrym, který vypadal naprosto uvolněně, jako doma, mezi svým dobrým přítelem Alonzem a mezinárodně uznávanou lektvaristkou Deidre Beukes.

"Domnívám se, že se tento lektvar ukázal jako neocenitelný při… Vašich aktivitách," převzal linii výslechu Storm Stevenson a Severus nedokázal odolat úšklebku a tak ohrnul rty. "Nicméně jsem přemýšlel, k čemu bude aplikace v budoucnosti?"

"Bolestivé vzpomínky jsou jmenovatelem všech těch, co měli to štěstí a přežili válku a vše, co s ní souviselo. Stejně jako v myslánce, Obscura může tyto vzpomínky zatemnit a nabízí tak úlevu od úzkosti, nespavosti a nočních můr. Ale na rozdíl od myslánky nejsou ve skutečnosti vzpomínky od kouzelníka odebrány, snižuje se tím riziko, že se tyto citlivé informace dostanou do nepovolaných rukou. Přitom jsou snadno dostuptné, kouzelník či čarodějka je cítí a dokáže se současně vyrovnat s minulostí. Jsem si jist, že mnozí z nich získají ve své mysli konečně řád."

Harryho úsměv, možná, že to byla jen jeho představivost, rostl při zmínce o příznacích posttraumatických poruch a třeba ho napadlo, jaká byla Severusova motivace pro pozvání jej na tuto událost.

Poté, co padlo několik dalších technických otázek, poděkoval mu Alonzo za jeho přínos a uvolnil místo vedle Harryho, aby se mohl posadit, zatím co byl představen další přednášející.

Hary se opřel o jeho bok a přejel rty po Severusově lícní kosti. "Byl si skvělý, Severusi."

"Projev sis užil, řekl bych," odpověděl Severus ironickým mumláním, cítil Harryho ruku na stehně.

"Ne tolik, jako tvou jinou… ústní prezentaci." Harry se ušklíbl, než se otočil a přesunul svou pozornost zpět k pódiu. " Tak trochu doufám, že brzy otevřou bufet. Během lektvarů jsem měl vždycky hlad."

"Ach, tak to je důvod, proč jsem nikdy během vyučování neměl tvou plnou pozornost?" zeptal se Severus, sám sebe pokáral za škádlivý tón.

Harry si jednou rukou zakryl ústa, aby omezil veselí a smích. "Problém byl v to, že jsi měl vždy víc pozornosti ty, než-li předmět, který si přednášel, Severusi."

Severus nepatrně protočil oči a opět se zaměřil na prezentaci. Ale v průběhu diskuze o užitečnosti místní flóry, vyhledal polovinou své mysli mladíka vedle sebe, přičemž ucítil jeho delikátní vůni, tak odlišnou od ostatních lektvaristů kolem nich, kteří byli obklopeni oblakem par a pachů lektvarů z exotických a často páchnoucích složek. Harry voněl čistě a tak se na něj nekontrolovatelně bokem přitlačil a ucítil příjemné teplo. Pokud by pootočil hlavu, Harryho vlasy by polechtali jeho nos a byl překvapen, jak lákavá ta myšlenka byla.

Měl dostatek duchapřítomnosti položit na konci těchto tří přednášek pár inteligentních otázek, poté zavedl hladového Harryho k bufetu, kde sledoval, s mírnou hrůzou, jak si začal bez rozdílu hrnout potraviny na talíř, dokud nebyla hromada předkrmů a chuťovek v nebezpečí z převrácení.

"Později bude i skutečné jídlo," upozornil Severus. "Je to zde jen proto, aby uklidnili hladové a znuděné Nebelvíry."

Harry se zasmál, ale směřoval k jejich stolu, kývl na několik Severusových kolegů a zářivě se usmíval vlevo i vpravo. Byl centrem pozornosti, i kdyby o tématech neměl žádné znalosti. Stejný prvek popularity, který vyzařoval z Jamese Pottera, jeho nezměrná důvěra a jeho tisíci wattové úsměvy, které způsobovali, že každý chtěl být členem jeho malé skupiny, součástí zábavy, dokonce i Severus, který byl naplněný doutnající nenávistí, jak snadno dokáže Potter vše otočit ve svůj prospěch. Harry dělal to samé, pozdravil většinu lidí kolem jejich stolu jménem a dokonce okomentoval některé ze svých úspěchů a přednášek, a před tím než vůbec začal jíst, všechny je měl v hrsti.

"Jsem rád, že jste se rozhodl pro prezentaci Obscura, Severusi," natočil se k němu Alonzo. "I když to byl trochu riskantní."

"Co tím myslíš?" zeptal se Harry, když dojedl svou polévku. "Určitě to není neobvyklé zvolit interdisciplinární téma."

"Interdisciplinární?" naklonil Alonzo hlavu nad tak velkou naivitou. "Ne, myslím tím, že Severus může být obviněn, že použil Obscuro, aby skryl důkazy před Starostolcem."

Harry se zamračil a podíval se na Severuse, jako kdyby si opožděně uvědomil, že nemá právo odpovědět za Severuse. Ale Severus neměl pocit, že by ho Harry zachraňoval a byl mírně zvědavý, co by musel Harry říct na jeho obranu. Harry vzal jeho mlčení jako souhlas, a pokusil se zachránit Severusovu čest.

"Je mi líto, Alonzo. Pořád nechápu, proč by to mělo být důvodem k agitaci," řekl Harry tiše. "Není to, jako kdyby Severusovo osvobození záviselo na jeho svědectví pod Veritasérem nebo dokonce na myslánce. Bylo to jednomyslné a to i v případě, že by se zdiskreditovalo vše, co Severus řekl, pořád všichni slyšeli svědectví a viděli důkazy prokazující jeho nevinu."

"Samozřejmě, samozřejmě." Nyní byl Alonzo ten, kdo vypadal trochu rozpačitě, usmíval se nejprve na Harryho a pak kývl na Severuse. "Podíváte-li se na to z čistě racionálního hlediska, samozřejmě není pochyb o tom, že Severus do Azkbanu nepatří. Ale nad jeho volbou tématu se zvedlo nejedno obočí, jestli chápete."

"Měl jsem tu zkušenost, že vše v kouzelnickém světě vyvolává otázky." Usmál se Harry s chlapeckým šarmem. "Zvlášť pokud má někdo tu drzost chránit si své soukromí."

Pak se zvedl ze židle a políbil Severuse na tvář. Severus byl rád, když mu další chod poskytl něco, na co se mohl zaměřit a mohl ignorovat bezduché tlachání kolem stolu.

* * *

"Číslo, ten váš manžel," poznamenal Alonzo, když skončila jejich diskuze o různých přednáškách. "Je to impozantní mladý muž."

Severus nechtěl mluvit o Harrym, natož o jejich vztahu. Nicméně, jak si uvědomil, Alonzo sice nebyl zas tak dobrý přítel, ale choval se k Severusovi s respektem a vytvářel přátelskou atmosféru, kterou prostě nemohl ignorovat.

"Má své kvlity," řekl vyhýbavě, zatím co ojekt jejich rozhovoru se smál něčemu, co musela říct SIobham Sickle. Severus si nemilosrdně pomyslel, že Harry konečně našel někoho, kdo sdílel jeho neznalost ohledně lektvarů a zřejmě se stejným smyslem pro humor. "Slyšel jsem, že jste před nějakou dobou společně pracovali."

"Abych byl upřímný, moc jsem ho neviděl," namítl Alonzo. "On byl ten, kdo za mnou přišel a pozval mě ke spolupráci, ale zdálo se, že má dost práce s dalším projektem, když jsem tam byl. A vše je samozřejmě přísně tajné. Dokážu si představit, že není lehké žít s takovou úrovní utajení."
"Zvládáme to," odpověděl Severus a nečekaně žárlil, že byl tomuto muži povolen vstup do vnitřní svatyně, Harryho pracoviště, zatím co on ještě ani nezahlédl dveře.

Alonzo mohl něco odpovědět, byl si jistý, že odpověděl, ale Severusovi došla slova. Jen se skepticky podíval po ostatních kolezích, kteří se snažili jeho práci rozsekat na kousíčky svými morálními obavami a nepříjemnými otázkami. Neměl žádné výčitky svědomí nad ppužitými ostrými slovy, sekal je na malé kousky svým jazykem a pak sledoval, jak se se staženými ocasy plížili pryč. Bylo to osvěžující a téměř terapeutické nechat všechny ty kyselé poznámky vyletět ven, ty které vždy zadusil, aby nedošlo k ohrožení mírového uspořádání s Harrym. Nezapojoval se příliš do konverzace, ale zůstal bdělý natolik, aby zachytil vše, a na pomluvy byl již zvyklý. Věci kolem Harryho, i když se to snažil popřít, se pro něj stali mnohem osobnější. Snažil se s tím vyrovnat. Být v pořádku a nic víc, protože 'v pořádku' bylo neutrální natolik, aby se minimalizovalo riziko, které již bylo vynaloženo. 'V pořádku', protože on byl stále v pořádku, když se věci nevyhnutelně zhoršili. V pořádku.

* * *

Harryho kůže byla perleťová potem jak se z něj Severus odvalil. Harry si povzdechl, obrátil tvář směrem k němu, ale dál už s nehýbal. Severus lehce přejel dlaní přes křivku jeho zad a pohladil palcem prohlubeň na Harrho levé půlce zádku.

"To nebyl sex ze vzteku," zamumla Harry s povzdechem a užíval si Severusův dotyk. "Myslel jsem, že jsem na sympoziu udělal nebo řekl něco, co tě naštvalo."

"Choval ses dobře," odpověděl Severus velkoryse a líbal Harryho na krk. "I když jsem si jistý, že můžeme najít dvod, proč mít sex ze vzteku."

Harry se zasmál. "Věř tomu nebo ne, ale vyhlídky k získání tak divokého sexu nebyl jediným motivačním prvkem pro to jít s tebou. Užíval jsem si, vidět tě ve svém živli."

"Severus si odfrkl proti Harryho krku. "S ohledem na nedostatkový zájem ohledně lektvarů, ti těžko uvěřím."

"Jsi ve své práci velmi vášnivý," zamumla Harry, vyklenul záda proti Severusovým rtům. "Zjistil jsem, že je to neuvěřitelně sexy."

Severus zjistil, že je to těžko k uvěření, ale rozhodl se oponovat, hlavně proto, že již neměl tolik příležitostí k tomu, obhajovat vlastní nepřitažlivost. "A přesto si vzpomínám, jak si říkal, že mě nidky nebudeš respektovat jako učitele."

"Když sem byl ve třídě, nebylo to něco, co by se mi líbilo." Harry pokrčil rameny a natáhl ruku, aby pohladil linku na Severusově ruce od zápěstí až k lokti. "Dnes, na druhou stranu, jsi zanechal skutečně dojem. Pokud bys chtěl, mohu ti převyprávět všechny ty komplimenty, které jsem o tobě slyšel?"

"Dnes jsi plný lichotek," řekl Severus a přenesl se nad Harryho aby mohl polibky sledovat linii jeho zad. "Měl bych být nedůvěřivý ke tvé motivaci?"

Harry se zasmál. "Jen pokud semnou nechceš mít znovu sex. Mimo to, nemusíš být ve svém talentu skromný. Co je špatného na tom, když někdo pochválí tvou rpáci?"

Opravdu?" zeptal se Severus, téměř jistý, že náhle napětí Harryhjo tělo, bylo způsobeno otázkou a ne tím, jak mu Severus jemně roztáhl zadek a olízl to tajné údolí.

"Ano," odpověděl Harry po chvilce váhání a vydechl překvapením, když Severusův jazyk pronikl jeho vstupem.

"Všechny dveře byli otevřené, po tvém vystudování," poznamenal Severus mezi drobným, vroucím olizováním. "Nebyl zde žádná jiná karira, kterou by sis přál?"

"A byla pro tebe?" zeptal se Harry s dotykem obranyschopnosti, který byl v rozporu s jeho nyný tak zranitelným postavením.

"Mé možnosti, jak bezpochyby víš, byli velmi omezené, a nemluvíme o mě," odpověděl Severus než olízl jedno z Harryho varlat. "Odpověz mi. Nebo můžeš nechat vše na dobu, kdy se budeš cítit… více otevřený."

Harry zalapal po dechu a zatlačil své boky tvrdě do matrace. "Já.. tam…" Ve frustraci zavrtěl hlavou a vysoukal se zpod Severuse, sednul si a umíněně si dal polštář před svou erekci. "Jestli chceš, abych odpověděl, musím myslet a nemohu si nevšímat, že polovina mé krve se řítí do mého penisu."

Severus se ušklíb, posadil se a pokynul Harrymu, aby pokračoval. Cvičil si trělivost, když čekal až sHarry najde všechna správná slova.

"Mýlíš se, neměl jsem žádné další volby, po tom, co jsem absolvoval," řekl nakonec Harry tiše. "A jak si možná vzpomínáš, v minulosti moje rozhodnutí bylo nutností a ne osobní preferencí a volbou."

"Oni tě získali již předtím?" zeptal se Severus, byl upřímně překvapen a uvažoval, kdy přesně ulovilo Chlapce Hrdinu, když v té době nebyl ničím jiným než vyděšeným dítětem.

"Nemůžu ti to říct," řekl Harry vážně, ale s malým úsměvem, který Severus vzal jako potvrzení. "Uvolni se, Severusi. Nikdo mě nedržel proti mé vůli a aby sis o mě mohl zničit obrázek, nikdy jsem nechtěl být profesionálním hráčem famfrpálu, bystrozorem neb nějakým bohatým playboyem. Líbí se mi moje práce a…" znovu se odmlčel a ve frustraci zavrtěl hlavou. "Sakra."

"Tohle se ti líbí také?" napdal ho Severus. "Přijít o dech, když si dokonce jen naznačil něco, co pro i pro všechny účely mohlo být nedůležité?"

"Líbí se ti lektvarové výpary, které zanechávájí mastnotu na tvých vlasech? Skvrny na prstech, které nejdou smýt? Kotlík občas explodovaný ve tvé tváři?" vrátil mu Harry.

"Mé kotlíky nevybuchují," řekl Severus ztuhle, chtěl vstát, ale Harry se natáhl a položil mu ruku na rameno.

"Jde mi o to, že pořád jsou tam nedostatky," řekl Harry tiše uchopil ho za ruku a přitiskl si na rty každý z lektvary potřísněných prstů. "Ale stejně jako tvá práce, i ta má poskytuje určité výhody."

"O kterých nemůžeš mluvit," uzavřel Severus s povzdechem, a nechal se Harrym stáhnout blíž.

"Obávám se, že je to tak," řekl Harry s malým smíchem. "Tak, teˇ%d, když jsme zjistili, že mám rád svou práci, řekneš mi, co sis přál dělat po školy ty?"

Severus zaváhal a prohlížel si Harryho otevřený výraz, oči teplé s mírnou zvědavostí, stejně jako byli ty Lily, stejná zelená. Víc než to, měli strejný mandlový tvar a stejný rám dlouhých řas, i když Harryho měli barvu sazí. Nemohl si, že by se někdy někdo tvářil takhle při pohledu na něj, ale možná, že jeho vzpomínky na Lily byli přikrášleny nostalgií a oživili se tím, co viděl v harryho pohledu.

"nikdy jsem neměl v úmyslu učit," řekl nakonec, protože věděl, že to nebylo zrovna odhalení. "Myslel jsem, že se správnými kontakty budu mít dostatečnou finanční podporu, abych s emohl věnovat nějakému výzkumu, a možná si dát nějaké peníze stranou a jednoho dne si pořídit vlastní lékárnu. Samozřejmě, že kontakty jsem měl, ale nebyli v tomto ohledu užitečné,."


"Tahle volba tě už nikdy nebude definovat," odpověděl Harry a políbil kořen jeho nosu a pak ho lehce kousl. "Možná je na čase své sny uskutečnit."
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama