DI - kapitola 30. - část I.

21. ledna 2018 v 15:30 | Elloii |  Desiderium Intimum
30. Pochybné hry
I will be your doll
I will be your hole
I will be your toy
I will be your thing

I will remove your heart
I will burn your world
I will be your object
Tease and tear*


"Snape má zpoždění," oznámil Ron, i když nemusel. Všichni si všimli. "Anebo si možná zlomil nohu a nepřijde?" usmál se, ale po chvíli se opět zachmuřil. "Ne… Pravděpodobně, i kdyby mu zlomili vaz, tak by se sem dostal a znova nás týral."

V potvrzení jeho slov se dveře s rozmachem otevřely a udeřily o stěnu. Ron nadskočil, Hermiona sebou škubla, Neville rozlil inkoust (zase), Levandule zapištěla a Harry se usmál. Rychle však sklonil hlavu, aby to zakryl.

Mistr Lektvarů se zastavil vpředu učebny a oznámil: "Než postoupíme k výuce, dostanete zpět opravené testy. Jejich úroveň je natolik žalostná, že i první ročník by je dokázal napsat lépe." Mávl hůlkou ke stolu, ze kterého začaly létat archy pergamenu a přistávat na lavicích. "Jste v šestém ročníku, a někteří nedokážou rozlišit kotlík s lektvarem od hrnce polévky, do které můžete vhodit cokoliv v libovolném pořadí, zapomínajíc, že lektvary jsou vznešené umění, v němž každý pohyb má určenou dobu. Bohužel, vaše mikroskopické mozky to nikdy nedokážou pojmout. I když možná, že je to tak lepší."

Harry slyšel, jak Ron sedící vedle něj zanadával: "Jen tohle ne… A to byl víkend tak příjemný…"
Hermiona rozvinula svůj test a na tváři se jí objevilo překvapení, které se rychle změnilo ve smutek a zlost.

"Kruci!" zasyčela. Ron se jí podíval přes rameno.

"Co se děje?" zeptal se. "Máš 'Nad očekávání'. To je špatné?"
Věnovala mu temný pohled a semkla rty. "Věděla jsem, že to tak dopadne. Nenapsala jsem všechno, i když jsem se dlouho učila. Ale v naší učebnici nebylo nic o tom, jak prodloužit lektvary neviditelnosti. A v jiných knihách se zmiňovali jen málo. Je to nespravedlivé. Jak bych to mohla vědět?" Povzdechla si.

Ron protočil oči a rozvinul svůj pergamen. Vydal něco jako zavrčení, svinul ho zpět a na tváři měl zoufalý pohled.

"Máma mě zabije," zamumlal a bouchl hlavou o lavici. "Zase 'Hrozné'."

Harry se podíval na svůj svinutý test. Byl nervózní. Chtěl na Severuse zapůsobit. Tak dlouho se učil… Nešlo ani o to, že se všechno naučil zpaměti, ale o to, že tomu skutečně rozuměl a dokázal z faktů vyvodit své vlastní závěry. Ale dokázal to Snape ocenit? Napsal všechno dobře nebo vše pomotal jako obvykle?

Zvedl pergamen a pomalu ho rozvinul…
…prudce vyvalil oči a svitek mu vypadl z rukou, odkutálel se a spadl na podlahu.
Cítil na sobě překvapený pohled svých přátel.

"Co se stalo, kámo?" Zeptal se Ron.

Harry polkl a sklonil se, aby zvedl pergamen.

"N-nic," řekl. "Prostě… zase jsem to podělal."

"Troll?" zeptal se Ron sympatizujícím hlasem, který však měl stín spokojenosti, že je někdo horší než on.

"Hmm," zamumlal Harry, pevně stiskl víčka a v hlavě měl závrať. Když se jeho přátelé vrátili zpět ke svým testům, Harry znovu pomalu rozvinul pergamen a podíval se na Snapeovo ostrým písmem psané hodnocení. 'Vynikající.'

Nikdy v životě nečekal, že by někdy získal v lektvarech 'vynikající'. Bylo to neuvěřitelné. Měl takovou radost, že chtěl vyskočit na lavici a začít zpívat. Zvedl hlavu a podíval se na Severuse. Muž, jako kdyby to vycítil a podíval se na něj též. Když se jejich oči setkaly, Harry měl pocit, jako kdyby mu něco rozkvétalo v hrudi. Doufal, že Snape ví, jak se cítí. A i když tvář Mistra Lektvarů zůstala kamenná, viděl v jeho očích světlo. A to mu stačilo. Severus to věděl.

Harry sklonil hlavu, cítíc, jak se po jeho kůži plazí první plamínky ohně.

"Pokud jste skončili tento koncert žalostného sténání, jež ukazuje vědomí vaší vlastní hlouposti, nachystejte si kotlíky, a přesuneme se k výuce." řekl přísně muž, prudce se otočil a přistoupil ke svému stolu. Když si všichni začali vytahovat přísady, Harry nemohl odolat a stisknul v dlani kámen. Cítil závrať. Všechno kolem něj se ztratilo. V jeho nitru rozkvétalo štěstí. Tak brzo se mu chtěl odvděčit… Teď hned. Nemohl čekat. Nemohl.

Zavřel oči a poslal:
'Severusi… měl bys vědět, že právě v této chvíli myslím jen na to, jak bych rád sklouzl rukou pod lavici, rozepnu si kalhoty a obtočil prsty kolem své erekce. Jsem tak tvrdý, až to bolí. A to díky tobě… Chci, aby ses na mě přitom díval. Chtěl bys?'

Možná trochu přeháněl, ale kdykoliv si to představil, jeho penis rychle reagoval a natiskl se na kalhoty.

Viděl, jak Snape sahá do své kapsy a vytahuje kámen. Pohlédl na něj a… náhle se mu rozšířily oči. Po chvilce trhl hlavou nahoru a pronikavě se na Harryho zahleděl. To stačilo, aby se chlapec roztřásl a vlna horka se dostala do každého koutku jeho těla. Sklouzl rukou pod lavici, aby narovnal svou bolestivě pulzující erekci a zahlédl, jak se výraz muže změnil. Jeho oči získaly podivný lesk, ale v té samé chvíli rychle otočil hlavu a podíval se do zdi. Jako by se snažil ovládnout.

Harry se kousl do rtu a zaryl zrak do lavice. Měl pocit, že se vznítí. Prahnul po něm natolik, že se sotva ovládal. Ale musel. Byl na hodině. Nemohl…

Oh, k čertu s tím!

Zvedl pohled, cítil závrať a snažil se zhluboka nadechnout, aby vpustil do svých plic trochu vzduchu. Ale když vydechoval, z jeho úst unikl nekontrolovatelný vzdech. Ztuhl, cítíc na sobě zaskočený pohled nejblíže sedících, Rona, Hermiony a… Severuse.

"Jsi v pořádku, Harry?" zeptala se jeho přítelkyně, pokládajíc na lavici nůž. "Vypadáš, jakoby si měl horečku. Jsi celý červený."

"J-jsem. Jen… je tu trochu horko," vyhrkl, otevírajíc oči a červenajíc se. Všiml si, že Snape spěšně odvrátil pohled.

"Proč si nepřipravuješ věci?" zeptal se udiveně Ron. "Snape tě sežere, jestli si toho všimne."

"Co? Jo." Harry se zhluboka nadechl a sáhl po své tašce, aby vytáhl kotlík, váhu a všechny ty zbytečné předměty, které pro něj teď neměli žádný význam.

Nakonec se všichni připravili, vrátili se pohledem k profesorovi a ve třídě padlo ticho. Mistr lektvarů odvrátil pohled od stěny a zaskočeně se na ně podíval, jakoby na okamžik zapomněl, kde se nachází.

"Začneme," oznámil a vyskočil z křesla tak prudce, až se stůl otřásl a inkoust a lahvička s nějakým lektvarem stojící na něm se rozkutálely, spadly na kamennou podlahu a roztříštily se.

Ignorujíc překvapený pohled studentů, vytáhl hůlku a se zlostí odstranil střepy.

"Dnes budeme pokračovat v tématu lektvarů neviditelnosti," oznámil. Přecházejíc před třídou. "Kdo ví, jaký lektvar z této skupiny je nejnebezpečnější?"

Hermionina ruka se vymrštila nahoru. Harry se podíval dolů. Znal odpověď, ale v situaci, ve které byl, by bylo velmi nepříjemné, kdyby s tím jeho 'problémem' musel vstát.

Proč nikdo nevynalezl kouzlo na tento typ nepohodlí? Určitě by tím pomohl tisícům dospívajících, kteří procházeli hormonální bouří.

"Chameleonský lektvar," řekla Nebelvírka, nečekajíc na Snapeovu reakci. Muž se zamračil.

"Proč?"

"Protože na rozdíl od chameleonského kouzla, nemůže být zrušeno dříve, a špatné uvařený lektvar může způsobit, že se ten, kdo ho použije, může sloučit s okolím, a zůstane tak. Neexistuje na něj žádné antidotum, protože neexistuje možnost, jak zjistit, kde se dotyčný sloučil. V případě lektvaru způsobujícího rozostření…"

"To stačí," přerušil ji Snape ostrým tónem. "Ano, vašim úkolem je tento lektvar připravit. Proto vám doporučuji, abyste ho uvařili správně, neb jej možná vyzkoušíte na sobě." Ve třídě propukl šepot. Každý již znal Snapeovy používané metody a to navzdory skutečnosti, že každý věděl, že ředitel tyto praktiky kategoricky zakázal. Nikdo si ovšem nebyl jistý, zda to profesor vzal vážně. "Ticho!" zavrčel a mávnul hůlkou k tabuli. " Zde jsou ingredience a způsob přípravy lektvaru," řekl, přesouvajíc svůj pohled po tvářích studentů. "Máte na to čas do konce hodiny. Ingredience…" jeho pohled spočinul na Harrym, "… najdete pod lavicí."

Padlo ticho. Studenti se na sebe podívali. Několik lidí se podívalo pod lavice.

"Chci říct…" Snape si odkašlal, "ve skladu."

Harry potřeboval celou sílu vůle, aby se kontroloval a nevybuchl smíchy. Vědomí, že kdyby to udělal, Severus by ho pravděpodobně srovnal se zemí, mu hodně pomohlo.

Muž se otočil a hrdě se posadil do svého křesla. Harry se kousl do tváře, tlumíc ve svém hrdle smích. Požádal Hermionu, aby mu přinesla ze skladu přísady, protože ještě nemohl vstát.

Lektvar, mimo to, že byl nebezpečný, se nezdál být komplikovaný. Když se Ron a Hermiona vrátili s přísadami, byl už v části čtení instrukcí, a přátelé se k němu po chvíli připojili.

Očistěte kůru santalového dřeva, promíchejte ji se třemi kapkami krve chameleona madagaskarského a počkejte, dokud kůra nezezelená. Následně ji přidejte do kotlíku. Správnou erekcí by měl být oblak jasně zelené páry…

Harry zamrkal. Něco se mu nezdálo… Vrátil se pár slov zpět a málem spadl ze židle. Vyvalil oči, nemohl uvěřit tomu, co vidí, a tak se rozhlédl po třídě. Nebyl jediným, kdo si všiml. Pansy Parkinsonová se chichotala a ukazovala na tabuli. Ron otočil svůj pohled a sledoval její prst.

"Počkej, že tam není napsané…?"

"Jo, ale neopovažuj se to vyslovit nahlas," zavrčela Hermiona, jejíž obličej nabral barvu lektvaru Desiderium Intimum a pak zvedla ruku. Snape se na ni podíval přes pergameny, nad kterými pracoval.

"Co je, slečno Grangerová?"

Hermiona si odkašlala a ukázala na tabuli.

"Myslím… že jste udělal chybu, profesore," řekla a ještě víc zčervenala. Snape se zamračil, podíval se na tabuli a Harry zavřel oči.

Nechtěl to vidět. Zaslechl okolo sebe tiché chichotání. Všichni už to viděli…

"Mlčte!" Snapeův hlas Harrymu přišel trochu… rozrušený. Muž pronesl krátké kouzlo a změnil 'erekci' na 'reakci'. "Pokud zjistím, kdo to udělal, můžete si být jisti, že mu to neprojde!" zavrčel.

Harry cítil, jak se jeho rty zatřásly a tak je rychle zakryl rukou a předstíral, že kašle.

"Ehm," Hermiona nervózně zvedla ruku.

"Co je zase?" zasyčel muž.

"Tabule hoří, profesore."

Snapeovi oči se rozšířily, když se podíval na slova, jež byly pokryty plameny.

Harryho popadl pořádný záchvat kašle. Ron se na něj znepokojeně podíval a poplácal ho po zádech.

"Jsi v pořádku, kámo?" zeptal se. Harry přikývl a otřel si slzy z očí. Musel se uklidnit. Přece nechtěl všechno zkazit. Ale myšlenka na to, že Snape… že on… kvůli němu…

Přinutil se zhluboka se nadechnout a nemyslet na to, co právě Severus předvedl.

"To stačilo!" Mužův vzteklý hlas se odrazil od stěn místnosti. "Nebelvír ztrácí dvacet bodů. Ještě jeden takový žert a všichni vyletíte. Všichni."

Ale musel mu přiznat, že se dokázal dostat z jakékoliv situace, pomyslel si Harry, zhluboka dýchajíc a ne, už vůbec se nesmál.

Nebelvíři se na něj překvapeně podívali. Harry se narovnal, cítíc v žaludku lechtání pobavení. Ve stejnou chvíli byl propalovaný Severusovým palčivým pohledem. Pohledem, který mu jasně dával najevo: 'Po hodině tě roztrhnu, Pottere!'

A Harry věděl, och ano, věděl, že Severus tuhle hrozbu jistě splní…

Ron se k němu naklonil a zašeptal: "Nevšimnul sis, že se Snape chová trochu divně?"

Harry na poslední chvíli potlačil úsměv, který se mu dral na rty. Odkašlal si a řekl: "Možná… ho něco vyvedlo z rovnováhy?"

"Jo..." zamumlal Ron a odrhl zrak od profesora, pak zvedl nůž a položil ho na stůl vedle kousku kůry. "Ale proč nám vzal body?"

"Protože by nám vzal body, i kdyby Zmijozel vyhodil třídu do vzduchu," řekla Hermiona zlostně drtíc svou kůru.

"Ticho, zírá na nás," syknul Ron a podíval se do lavice. Harry nemohl odolat a vzhlédl. Severusovy oči se blýskaly tak, až se Harrymu stáhl žaludek. Rychle sklonil hlavu a začal přemýšlet, jestli ho Snape bude sledovat celou hodinu.

A ukázalo se, že ano. Harry na sobě neustále cítil jeho pohled, který způsoboval, že pro něj bylo čím dál těžší sedět. Navzdory jasnému rozptýlení, lektvar vypadal a voněl celkem slušně a Harry z toho byl nesmírně spokojený. Dodal špetku práškového jedu škorpiona, zamíchal třikrát proti směru hodinových ručiček, zvedl teplotu a odešel, aby si umyl ruce.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Idris S. Idris S. | 26. ledna 2018 v 21:28 | Reagovat

Tak to ne xDDDDDD No, každopádně je hezký vidět, že Harry není jediný, kdo ztrácí hlavu. :) Děkuju, že to překládáš, jsi Boží!

2 Lenushka Lenushka | 14. března 2018 v 19:20 | Reagovat

Tak to je nářez... tlemím se jak pominutá ...Severus nám ztrácí masku zlého kantora, kterému se nemůžou takové trapásky stát :D

3 Karin Karin | 25. srpna 2018 v 13:54 | Reagovat

Tahle kapitolka mně pobavila roztržitý Severus to se jen tak nevidí.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama