DI - kapitola 42. - část II.

25. srpna 2018 v 15:13 | Elloii |  Desiderium Intimum
Kapitola 42. - část II.

Poslední část 42. kapitoly
***

Zdálo se, jako by ho alkohol v žilách vedl a křičel mu do ucha, jak moc po tom muži toužil. A Harry cítil tu touhu celým tělem, nechal se jí řídit a jediné, na čem mu v té chvíli záleželo, bylo cítit Severusovu kůži na svých rtech. Položil rty na chladný krk, zavřel oči a začal ji líbat a vstřebávat její chuť všemi smysly. Přitiskl ústa k místu, kde cítil zrychlený pulz a na chvíli se tam zastavil, přičemž si užíval každého jemného úderu srdce pod kůží. Po chvíli však místo opustil a přimknul se horkými rty k ušnímu lalůčku.

"Mmm…" zamumlal Severus, lehce naklonil hlavu a dovolil Harrymu, aby se dostal blíž. Chlapec slyšel jedině své šíleně bijící srdce, když nechal jazyk toulat v teplém nitru a lízal to místo za uchem, zatím co mu černé prameny laskaly obličej, nos a padaly mu na brýle. Mužův dech se mu zdál jako ta nejkrásnější hudba, k čertu, on věděl, jak ji z něj vyloudit.

"Líbí se ti, když tohle dělám?" zeptal se tiše, zachytil lalůček zuby a lehce ho potáhl, jako nešťastné štěně, které získalo svou oblíbenou hračku.

"Uhm…" zamumlal Severus, na okamžik se zarazil a stiskl dlaně po Harryho bocích. Chlapec se usmál a začal lehce pohybovat boky. Přidušený sten, který se dostal mezi mužovými tenkými rty ven, pro něj byl tou nejlepší odpovědí, že byl Severus stejně tak vzrušený jako on. Cítil to vzrušení, když posouval boky po tvrdnoucí vypouklinou v mužových kalhotách, když se o ní otíral svou vlastní uvězněnou erekcí.

Měl závrať, ale nevěděl, zda to bylo alkohol nebo vzrušením. A chtěl víc. Chtěl ho cítit na kůži, v každém koutku svého těla. A chtěl, aby ho Severus cítil také.

"Líbí se ti mě šukat?" zeptal se přímo do mužova ucha a ovál jej horkým, zrychleným dechem.

"Ovšem. Musím přiznat, že je to docela příjemné," odpověděl tiše Snape, vsunul chladné dlaně pod jeho košili, dotýkal se horké kůže, a Harry spatřil na tenkých rtech malý úsměv.

"Na co myslíš, když to děláš? Na co myslíš, když mě šukáš?" Harry se lehce otočil, aby se podíval do mužovy tváře. Severus si skousl rty. Oh, jak moc by to chtěl udělat také!

"Na tvůj kulatý zadek," řekl mírně přidušeným hlasem a přejel dlaněmi níž po Harryho zádech, který zamručel potěšením. "Na tebe, klečící přede mnou s vystaveným zadkem a široce rozevřenýma nohama. Na to, jak sténáš mé jméno. Na to, jak se tvoje tělo otevírá, když do něj vcházím a útočím na ten bod v tobě, a jak se v mých dlaních rozpouštíš… na to, jak moc se ti to líbí."

Harry cítil, jak jeho tvář hoří, když slyšel Severusův hluboký hlas, který říkal takové věci. Snapeovi oči se zableskly, dravé a koutek úst se trochu zachvěl.

Oh, ne, nemůže se chovat rozpačitě! To on ho chtěl přivést k…

Harry nad sebou převzal kontrolu a nechal na rtech prodlít úsměv.

"Ale nevíš, co se mi líbí nejvíc…

"Ano? Nemůžu se dočkat, až mi to odhalíš…"

Přesunul tvář ještě blíže a přitiskl své horké rty k mužovu vlhkému uchu.

"Nejvíc se mi líbí, když ho vytáhneš ze svého černého hábitu a držíš ho v dlani. Rád se na něj dívám, na jeho živou, pulzující, rudou špičku a napjatou kůži. Na pozadí tvých tmavých šatů vypadá tak… ohromný a horký. A tak moc se ho toužím dotýkat… lízat ho…" Harry cítil, jak se do jeho zad zatínají Severusovi prsty. "… vzít si ho mezi rty a sunout si ho hluboko do úst, abych cítil, jak mě jeho špička lechtá v hrdle…"

Slyšel, jak s každým šeptaným slovem rychleji dýchá, a když odsunul hlavu, spatřil na jeho tváři ten nejjemnější odstín ruměnce. Och, a cítil to, oh ano. Snape už byl tvrdý.

"Líbí se ti…" Mužův hlas byl trochu ochraptělý, když promluvil. Vypadal, jako kdyby se mu těžko mluvilo. Odkašlal si a trochu pevněji řekl: "Líbí se ti, když do tebe vstoupím?"

"Ooo, ano," zasténal Harry, pevněji pohnul boky a zatočil s nimi krouživým pohybem, což způsobilo, že se Severusovi prsty ještě pevněji zaryly do jeho těla. Ale to mu nevadilo. "Představuju si to, když to děláš. Jak mě vyplňuješ. Cítíš to? Cítíš, jak se pro tebe otevírám? Cítíš moje horké nitro kolem sebe?"

Severus hlasitě zasténal a Harry cítil v podbřišku plameny, jak ho olizují zevnitř.

"Pottere, jsi…" začal, ale zřejmě to nedokázal dokončit. Olízl si suché rty. "Mluv dál. Nepřestávej."

To bylo povzbudivé. Harry se usmál. Mírně změnil úhel pohybu, čímž silněji přitlačil na mužovu erekci, tvrdou jako kámen.

"Je to mnohem lepší, než když si to děláš sám, že?" zamumlal mu do ucha. "Vím, že v noci, když mě nemáš, obtočíš okolo něco svou dlaň a uděláš se rychle a brutálně s myšlenkami na mě, že? Přiznej to. Děláš to."

Mužova ústa se roztáhla v úsměvu.

"Nic před tebou neutajím…" odpověděl přidušeným hlasem.

Harry by dal v tu chvíli všechno za to, aby se dozvěděl, zda to byl žert nebo Severus opravdu…

Nedokázal však tu myšlenku v mysli dokončit, protože muž otevřel lesknoucí se bezedné oči, vytáhl jednu ruku zpod jeho košile, kousl se do spodního rtu a nacpal mu své dlouhé prsty do úst.

"Saj."

To bylo jediné, co zašeptal, ale Harry nemohl neposlechnout. Jemně chytil zápěstí a zavřel oči, zatím co se těšil na chuť štíhlých prstů. Chvíli je zkoumal, vlhčil je, po chvíli je zasunul do svých úst a jemně je olízl. Chladné a vlhké. Přesouval po nich svůj horký jazyk, od kořene až po špičky, tak jak to dělal, když kouřil Severusovu erekci, a díval se mu přímo do jeho široce rozevřených očí. Objal rty štíhlý prst a začal je posouvat nahoru a dolů, po celé jeho délce, vzal jej hluboko do úst a laskal mokrým jazykem. Mužovi oči se stále více a více rozšiřovaly, pohroužily se do toho pohledu, vychutnávaly si ho.

"Tak dobrý…." Zašeptal v jednom okamžiku ochraptělým hlasem, jako by polykal rozbité sklo. Harry cítil, jak se chvěje po celém těle od krku až po chodidla, když Severus vysunul vlhký prst z horkého vnitřku úst a položil dlaň na jeho tvář v nejjemnějším pohlazení.

Harry na chvíli přestal pohybovat boky a nechal se tím dotykem pohltit, ale pak znovu zaslechl mužův šepot:

"Nepřestávej."

Obnovil svůj smyslný tanec, lenivě točil svými bedry a s potěšením se díval, jak Severus zavírá oči a zaklání hlavu a zcela se oddává těm pocitům. Och, vypadal tak dobře s těmi rozevřenými rty a vyhlazeným obočím. Harry si užíval ten pohled, byl jím absolutně očarovaný, když mu mužova dlaň jemně sklouzla po tváři a zastavila se na hrudi. Harry se naklonil a otřel se tváří o tvář Severuse. Zaslechl jeho zrychlený dech a cítil ostrost počátečního strniště, které ho poškrábalo na kůži. V tom okamžiku si uvědomil, že mu nevědomky vkládá jemné polibky na tvář, na čelo a skráň, pohybujíc se níž a níž. Vysunul jazyk a políbil bradu, slyšíc jak Severus lapá po dechu. Na krátkou chvíli odtrhl hlavu, a když nasál všechnu odvahu, silně skousl jeho dolní ret.

"Ach!" Muž zalapal po dechu a chvatně otevřel oči.

Harry v nich viděl oheň. Trávící vše, způsobující zmatek a pohlcující temnotu. Sálal tak hluboko, až měl pocit, jako by se jeho jazyk toho ohně dotkl a sklouznul mu přímo do beder.

"Řekni mi, Severusi…" začal, přestože měl náhle problémy s mluvením, nicméně nepřestal pohybovat boky sem a tam, a otírat se o mužův penis uvězněný v kalhotách. "…a co dělá dobře tobě?" Chtěl ho vyprovokovat, přál si, aby nad sebou úplně ztratil kontrolu. A když se podíval na mužovu zčervenalou tvář a uslyšel těžký dech, věděl, že už je blízko. "Líbí se ti mě vlastnit?"

A věděl, že se trefil, když se ze Snapeových rtů ozval hlasitý sten a jeho ruka chytila chlapcovu košili, přitiskla ho k sobě a Harry uslyšel u ucha chraptivý šepot:

"Ano, sakra…" Po těchto slovech popadl Harryho za vlasy, zaklonil mu hlavu a vpil se ústy do jeho krku, a následně začal pohybovat vlastními boky rychleji a rychleji. Harry následně ucítil ostré kousnutí, ze kterého se mu zatočila hlava, a potom uslyšel zadýchaný, ochraptělý hlas: "Dotýkat se tě, píchat tě, dovézt tě k orgasmu…" Ucítil, jak ho mužovy dlaně chytily za zadek, stiskly ho, a natlačil ho na svůj penis. Severus pevně stiskl víčka a přes jeho tvář přešla vlna potěšení. Harry to dokonale viděl, protože měl oči široce otevřené a díval se na muže v celkovém opojení touhy. "A sledovat, jak tvoje oči…" Severus tiše zasténal a pevněji stiskl ruce na chlapových hýždích. Jeho tvář byla tak ovládnutá vzrušením, až se zdálo, že trpěl bolestí. Jeho ústa se otevřela, jako by chtěl křičet, ale nevyšel z nich žádný zvuk, jen těžký dech a vrčení hluboko v hrdle, hlasitější a hlasitější. A Harry se díval, naprosto ohromený, když se Severus udělal do svých kalhot, chvěl se a třásl, tisknul své prsty do jeho měkkého těla, jak žíly na jeho spáncích tepaly, jak bylo jeho tělo napjaté jako struna, a pak… se uvolnilo, rozteklo, ostré drápy povolily, zrychlený dech opouštěl otevřená ústa a úsměv potěšení se objevil na suchých rtech.

"Jste opravdu… nesnesitelný, usmrkaný spratek, pane Pottere," zašeptala ta ústa o několik minut později.

"Zapomněl jste přidat 'promiskuitní' a 'sexy', profesore," odpověděl tiše Harry, který ani na vteřinu neodvrátil pohled od té jemné, čisté, zářivé tváře. Nemohl zastavit ten šťastný úsměv, který se zmocnil jeho rtů. "Och, líbí se mi naše… perverzní rozhovory."

Snape pomalu zvedl víčka a Harry dostal zásah zamlženým teplem stále hořících očí. Zdálo se, jako by se ho dotýkaly a pohladily každé místo, na kterém ulpěly.

"Musím přiznat, že jsi v nich lepší a lepší…" řekl tiše muž. Stále těžce oddychoval. A stále neodtrhl pohled od Harryho obličeje, jako by se snažil cosi udělat.

"Vy jste mě pochválil?" zeptal se chlapec s koketním úsměvem. "To mi možná dáte… pár bodů?"

Severusovi oči se zablýskly a na ústech se objevil lehký úsměv.

"Ano, myslím, že by to bylo vhodné…"

Harry vyvalil oči.

"Opravdu?"

"Za to, jak umíš přeměnit své znalosti v dovednost…. Pět bodů Zmijozelu."

Harry otevřel ústa. Nemohl tomu uvěřit.

"Jsi… jsi… nemožný."

"Právě naopak," odpověděl Severus, aniž by se snažil zastavit úsměv, který číhal v koutcích jeho úst.

Harry si povzdechl a naklonil se dopředu, opřel tvář o mužovo rameno a vtulil tvář k jeho krku. Uslyšel, jak se Snape nadechl jeho vůně a usmál se. Bylo to teď tak dobré. Nemuseli už dnes nic dělat, mohli prostě jen sedět, mohl být přitulený k Severusovi a… oh ano, cítil, jak ho jeho dlaně hladí po zádech, tak pomalu a jemně.

Snažil se nevěnovat pozornost lehké závrati, která se objevila, když zavřel oči a stával se čím dál tím víc unaveným. Probděná noc a obrovská dávka pocitů, která mu před chvílí zaplavila tělo, si začala vybírat svou daň. A klidné, monotónní hlazení zad a tichý dech, který slyšel nad sebou, ho houpaly a obklopily.

"Tady nemůžeš spát," řekl tiše Severus a vytrhl ho z přibližující se temnoty. "Pojď do ložnice."

"Já nespím," zamumlal Harry, otřel si tvář o jeho krk a vtulil se ještě hlouběji. "Víš… chtěl bych… se s tebou milovat až do bezvědomí."

Ruce hladící mu záda se náhle zastavily, a tělo se napjalo.

Harry se zamračil. Řekl něco špatně?

"Chtěl bych…" pokračoval, obklopený teplem a Severusovou vůní. "Chtěl bych, aby sis sundal oblečení, všechno a… a chtěl bych tě celého líbat, vpálit každý polibek do tvé kůže. Dovolíš mi to? Někdy?"

Chvíli bylo sametové ticho a Harry naslouchal mužovu dechu. A tepu pulzujícímu pod kůží. Tak blízko…

"Jediné, co ti teď dovolím, je jít spát," řekl po chvíli muž a lehce se pohnul, jako by ze sebe chtěl chlapce sundat.

"Ne," Harry zavrtěl hlavou, objal ho kolem krku a ještě pevněji se k němu přivinul. "Dovol mi takhle zůstat. Ještě chvíli. Prosím."

Severus si tiše povzdychl a znovu začal hladit jeho záda. Harry tiše zabručel do jeho krku, poddával se pohlazení a dovolil svému tělu se uvolnit a mysli plynout.

A trvalo to, neměl ponětí jak dlouho, protože čas se pro něj stal obdobím mezi jedním a dalším Severusovým dechem a mezi jedním a druhým tepem jeho srdce. Dokud nepřišla temnota.

Někde na okraji vědomí uslyšel hlas:

"Už to stačí. Jdeš spát."

Zamumlal něco v odpověď, a nechal silné ruce vsunout pod svůj zadek. Cítil jakýsi pohyb a tlumenými smysly zaznamenal, že je někam nesen. Povzdychl si, když se jeho záda dotkla čehosi měkkého, a jeho paže omotané kolem Severusova krku byly jemně rozevřeny a teplo zmizelo. Pokusil se otevřít oči, ale jeho víčka byla příliš těžká a jeho svaly nechtěly spolupracovat. Pak ucítil, jak mu kdosi zvedá nohy a zouvá mu boty. A následně ponožky. Než stačil cokoliv zaregistrovat, někdo mu zvedl boky a stáhly se mu kalhoty.

"C-co… děláš…?" zamumlal do vzduchu, ale otázka mu zemřela na rtech, když jeho brýle zmizely a na spánku ucítil teplé rty.

"Ššš, už spi."

Zamumlal, nespokojený, když se ta ústa odtáhla a najednou byl jemně nadzvednut a jeho košile se přetáhla přes hlavu. To ho trochu probudilo, ale oči neotevřel. Toužil po tom dotyku. Když se přikrývka dotkla jeho nahých ramen, obrátil se na bok a ospale zašeptal:

"Jestli někdy… řekneš mé jméno… odhalím ti své tajemství," řekl a nedokázal zastavit zívnutí, které po těch slovech přišlo.

Pocítil, jak mu chladné prsty pohladily tvář.

"V tom případě je tvé tajemství v bezpečí," odpověděl tiše Severus. "Dobrou noc."

Harry se usmál, vtulil tvář do polštáře a opět se ponořil do přicházející temnoty.

"Dobrou noc… Severusi."

Uslyšel kroky a zvuk zavíraných dveří a po nějaké době zvuk tekoucí vody. Ano, byl neskutečně ospalý, ale přece nemohl usnout, dokud vedle něho nebyl Severus. To pak bylo jiné, než spaní na koleji, a přece teď byl ve Snapeově ložnici, chtěl alespoň slyšet šelest postele, když se vedle něj muž položí, chtěl cítit jeho přítomnost.

S největším úsilím se mu podařilo zvednout víčka, ale jedinou věc, kterou spatřil, byla absolutní temnota, která v místnosti panovala. Pokusil se soustředit pohled na stěží viditelné obrysy předmětů, díky čemuž si byl jistý, že jsou jeho oči stále otevřené a poslouchal zvuky z koupelny.

Po nějaké době, která mu připadala jako věčnost, zvuk vody utichl. O chvíli později se dveře do koupelny otevřely a do ložnice padlo jasné ostré světlo. Příliš jasné. Harry zavřel oči. Teď už mohl.

Pozorně poslouchal Severusovým měkkým krokům, které vydávaly jeho bosé nohy. Matrace se na druhé straně lůžka prohnula, a tenká hladká přikrývka zašustila jako soví křídla. A Harry si nemohl pomoct, když věděl, že Severus leží za ním, okamžitě pocítil nutkání obrátit se a dotknout se ho. Nicméně zůstal na místě, ležíc bez pohybu a snažil se dýchat hluboce a rovnoměrně. Teď, když věděl, že leží ve stejné posteli, zdálo se, že ho ospalost pustila ze svých spárů. Bylo to příliš úžasné, než aby mohl prostě jen tak usnout.

V tichu panujícím okolo slyšel Severusův klidný dech a přemýšlel, zda by měl něco říct, pohnout se, dát mu najevo, že ještě nespí. Ale co by měl udělat? Co se stane, když se k němu otočí, naváže s ním kontakt a Snape se odsune a obrátí se k němu zády?

Chvíli tam ležel, přemýšlel nad tím, co dělat a nedokázal se rozhodnout, když náhle za sebou uslyšel šelest. Zpočátku mu nevěnoval moc pozornosti, přesvědčen, že Snape jen změnil polohu. Ale po chvíli se šustění opakovalo, a matrace se za ním prohnula víc, jako by se Severus… přisunul.

Harryho srdce se okamžitě zrychlilo a v žilách cítil bolestnou naději, ale stále ještě nevykonal žádný pohyb, čekajíc, co dalšího muž udělá a přemýšlel, jestli se to skutečně stalo.

Ale ne! Další zašustění, tentokrát delší, a Harry náhle pocítil jemný dotyk na zádech. Severus se přisunul tak blízko, že se ho dotýkal svou paží.

Harry se sebou bojoval. Chtěl se otočit, i když měl pocit, že z té touhy vzplane, ale na druhou stranu se bál, že se Snape vrátí zpět na druhou stranu postele a pak…

Oh, sakra!

Spolkl zaskočený dech, když uslyšel šelest a ucítil na svém rameni vyčnívajícím zpod peřiny jemný dotek Severusových prstů, které se pomalu přesouvaly po jeho ruce, hladíc ho s takovou jemností, jako by se muž bál, že ho může každou chvíli probudit. Harry se neodvážil ani polknout, nutil svůj dech do klidu, a pravidelného rytmu, i když měl pocit, že jeho srdce musí být v takovém tichu slyšet.

Jeho kůže plála na místech, kde se jí dotkly Severusovi prsty, a Harry si v duchu povzdechl, když muž chytil jeho dlaň. Ale rychle na vše zapomněl, když za svými zády pocítil zachvění a… Severus se přisunul ještě blíž, přitiskl se k Harryho zádům chladným tělem a objal ho kolem pasu.

Nenene, to neudělal. To musí být určitě sen. Usnul a zdá se mu, že ho Severus objímá. Přece není možné, že by Snape…. Že by on… sám… a to... och! Aby ho k sobě jemně přisunul, tak, aby do sebe jejich těla perfektně pasovala, a… a vtulil tvář do jeho krku, ovál ho tím neuvěřitelně horkým dechem, který způsobil, že Harry neměl daleko od toho, aby se začal třást. Ale zdálo se, že se třásl jen v nitru, protože ho Snape neodsunul, neodtáhl se, jen trochu přesunul tvář dolů, vtiskl teplá, vlhká ústa na jeho rameno a… a Harry si byl jistý, že uslyšel tichý, tak tichý, téměř neslyšitelný ochraptělý šepot:

"Nemůžu to změnit…" Severus přesunul své rozehřáté rty na jeho krk a vložil na něj jemný polibek. "Nemůžu…" opakoval ještě tišeji, a těžké povzdechnutí, které následovalo po těch slovech, stisklo Harrymu bolestně srdce.

Severus už nic víc neřekl. Vtulil tvář do jeho vlasů a přitulil se ještě pevněji. Harry ležel v tichu a temnotě, obklopený paží a mužovou vůní, pohlcený jeho neuvěřitelnou blízkostí a nechal, aby ho Severusův klidný dech nakonec ukolébal do snu.I know you've suffered
But I don't want you to hide
It's cold and loveless
I won't let you be denied
Soothing
I'll make you feel pure
Trust me
You can be sure
I want to reconcile the violence in your heart
I want to recognise your beauty's not just a mask
I want to exorcise the demons from your past
I want to satisfy the undisclosed desires in your heart
Please me
Show me how it's done
Tease me
You are the one**

** "Undisclosed Desires" by Muse

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Sara Sara | 25. srpna 2018 v 23:02 | Reagovat

Neviem preco, ale chce sa mi plakat. Tato kapitola bezpodmienecne patri medzi najlepsie.
Zo Severusovych slov ma boli cele telo a beha mi mraz po chrbte.
Severus ho lubi...

2 Karin Karin | 26. srpna 2018 v 13:54 | Reagovat

Krásná kapitolka.

3 alca alca | 26. srpna 2018 v 16:19 | Reagovat

Moc děkuju za krásný překlad a už se moc těším na další díl :-)

4 Idris S. Idris S. | 26. srpna 2018 v 16:40 | Reagovat

Tak to, že je Severus zamilovanej už je od teď tutovka, podle mě... Ale co nemůže změnit??? CO TÍM SAKRA MYSLÍŠ, SEVE???!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama